Privacy

Via onze webwinkel worden persoonsgegevens, oftewel privacygevoelige informatie, verwerkt. Flinndal hecht veel waarde aan een zorgvuldige omgang van deze persoonsgegevens en daarom worden deze zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dit betekent onder andere dat:

 • Wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij door middel van deze privacyverklaring;
 • Wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 • Wij u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken indien uw toestemming is vereist;
 • Wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • Wij uw recht respecteren om op uw aanvraag uw persoonsgegevens ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Flinndal is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan om deze zorgvuldig te lezen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 21 januari 2020.

Gebruik van persoonsgegevens
Bij het gebruiken van onze webwinkel verkrijgen wij bepaalde gegevens van u. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend persoonsgegevens welke rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst of waarvan bij opgave duidelijk is dat deze aan ons worden verstrekt om te verwerken.Wij gebruiken voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen de volgende gegevens:

 • NAW gegevens
 • Telefoonnummer
 • Factuuradres
 • E-mailadres
 • Betalingsgegevens
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • IP-adres

Bewaartermijnen
De hierboven beschreven persoonsgegevens worden bewaard voor zo lang dit nodig is om uw bestellingen af te handelen, inclusief garantie. Inactieve klantaccounts bewaren we nog 7 jaar. Dit is gelijk aan de wettelijk fiscale bewaarplicht ten behoeve van de belastingdienst. Na die periode gebruiken we uw gegevens alleen nog anoniem, voor interne rapportages. 

Profiling
In het geval van ingelogde bezoekers verzameld onze website met JavaScript commands transactiedata en surfgedrag. Deze data wordt gebruikt om je profiel te verrijken en helpt ons om een betere persoonlijke ervaring te kunnen geven over al onze contactmomenten.

We gebruiken Facebook Audience Manager en Google Customer Match om je te benaderen met advertenties waarvan we denken dat dit relevant voor je is. Deze techniek geeft ons de mogelijkheid om je te benaderen als onderdeel van een grote groep mensen, gebaseerd op je voorkeuren. We delen geen persoonlijke gegevens met derden. Deze partijen ontvangen enkel unieke identificaties. Je kan in de privacy setting van de netwerken [Facebook, Google] zelf de instellingen veranderen waarop er met je gegevens mag worden omgegaan.

Vitaminetest
Voor de vitaminetest (www.flinndal.nl/vitaminetest) verzamelen wij de volgende gegevens: Geboortejaar, geslacht, zwanger (ja/nee), hoe vaak je dagelijks buiten komt, hoe vaak je sport, in welke mate je gestrest bent, je slaapkwaliteit, of je rookt, hoeveel alcohol je drinkt, of je medicijnen gebruikt, of je vis eet, of je vegetariër bent, hoeveel groente en/of fruit je eet en hoeveel zuivelproducten je gebruikt. Deze informatie moet verwerkt worden om een passend en persoonlijk vitamineadvies te kunnen geven. Daarnaast zal deze data gebruikt worden voor personalisatiedoeleinden. De gegevens worden nooit met derden gedeeld.

Registreren
Bij aankoop via onze webwinkel dient u zich eerst te registreren. Na registratie bewaren wij het door u opgegeven e-mailadres en de door u opgegeven persoonsgegevens. Wij bewaren deze gegevens zodat u deze niet iedere keer opnieuw hoeft in te vullen en zodat wij u kunnen contacteren in het kader van uitvoering van de overeenkomst.

Wij zullen de aan uw gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die u met ons sluit of indien dit wettelijk verplicht is. Indien er een vermoeden van fraude of misbruik van onze webwinkel is, kunnen wij persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen.

Toegang Mijn Flinndal portaal
Met ons portaal kunt u toegang krijgen tot een beheeromgeving waar u zelf zaken kunt instellen, opgeven en wijzigen.

Afhandelen bestelling
Wanneer u bij ons een bestelling plaatst, maken wij voor de afhandeling daarvan gebruik van uw persoonsgegevens. Indien nodig voor een goede afhandeling, kunnen wij uw persoonsgegevens ook aan derden verstrekken. Meer hierover leest u verderop in deze privacyverklaring.

Een abonnement afsluiten
Via www.flinndal.nl kunt u een betaald herhaalgemak abonnement afsluiten. Voor dit doel vragen wij aan u de voor de betaling benodigde gegevens. Deze gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt.

Reclame
Wij kunnen u, naast de informatie op onze website, ook op de volgende manieren op de hoogte brengen van onze nieuwe producten en diensten:

 • Per post
 • Per e-mail
 • Via social media
 • Per telefoon

Contactformulier en nieuwsbrief
Wij bieden via onze webwinkel de mogelijkheid om vragen te stellen middels een contactformulier, waarbij u gevraagd wordt diverse gegevens in te vullen om uw vraag te behandelen. U kiest zelf welke gegevens u daarbij verstrekt. De gegevens die u ons toestuurt, worden bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Wij bieden een nieuwsbrief aan waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze producten en/of diensten. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Uw e-mailadres wordt alleen met uw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees.

Afmelden voor e-mail
Als u geen e-mail meer van ons wenst te ontvangen, dan kunt u zich eenvoudig afmelden via de afmeldlink welke onderaan onze e-mails staat of in uw persoonlijke omgeving op Mijn Flinndal. Ook kunt u contact met ons opnemen om u hiervoor af te melden. Dat kan ook voor het afmelden van eventuele mailings per post.

Afmelden voor telefonisch contact
Als u op de website uw telefoonnummer heeft achtergelaten, dan mogen wij u telefonisch benaderen. Wanneer u dat niet meer op prijs stelt, kunt u dat eenvoudig aangeven via uw persoonlijke omgeving op Mijn Flinndal of door contact met ons op te nemen.

Bel-me-niet-register en Infofilter
Aan het eind van elk commercieel telefoongesprek van Flinndal, kunt u ook gebruik maken van het Bel-me-niet-register. Afmelden voor eventueel geadresseerd reclamedrukwerk kan ook via www.postfilter.nl.

Locatiegegevens
Indien nodig voor de dienst, kunnen wij locatiegegevens van u verzamelen. Hiervoor wordt op het moment zelf uw toestemming gevraagd.

Verstrekking aan derden
Wij kunnen uw gegevens doorgeven aan onze partners. In dit geval zullen deze partners betrokken zijn bij de uitvoering van de overeenkomst.

Waardebonnen van Sovendus GmbH:
Voor de selectie van een op dit moment voor u interessant waardebonaanbod worden door ons een gepseudonimiseerd en versleuteld de hash-waarde van uw e-mail adres en uw IP-adres aan Sovendus (Sovendus GmbH, Moltkestr. 11, 76133 Karlsruhe, Duitsland) (artikel 6, lid 1, onder f) AVG) doorgestuurd. De gepseudonimseerde hash-waarde van het e-mailadres wordt gebruikt om rekening te houden met een eventueel aanwezig verzet tegen reclame van Sovendus (opt-out) (art. 21 paragraaf 3, art. 6 Abs.1 AVG c). Het IP-adres wordt door Sovendus uitsluitend gebruikt ten behoeve van de beveiliging van gegevens en in de regel na zeven dagen geanonimiseerd (art. 6, paragraaf 1 f AVG). Wij sturen bovendien voor boekhoudkundige doeleinden gepseudonimiseerd; ordernummer, orderbedrag en valuta, sessie-ID, couponcode en tijdstempel door aan Sovendus (art. 6, paragraaf 1 f AVG). Als u geïnteresseerd bent in een waardebonaanbieding van Sovendus, en op uw e-mailadres is geen opt-out in het Sovendus syteem geregistreerd, geven wij bij een klik op de enkel in dit geval getoonde Sovendus-Banner, versleuteld uw aanhef, naam en e-mailadres aan Sovendus door ter voorbereiding van de waardebon (artikel 6, lid 1, onder b), f AVG).

Verdere informatie over de verwerking van uw gegevens door Sovendus is te vinden in de online richtlijnen voor gegevensbescherming op https://www.sovendus.de/nl/verklaring_inzake_gegevensbescherming

Trustpilot:
Flinndal kan per e-mail contact met u opnemen om u te vragen diensten en/of producten die u van ons hebt ontvangen te beoordelen[, zodat we uw feedback kunnen verzamelen en onze services en producten kunnen verbeteren (het ‘Doel’). We maken gebruik van een extern bedrijf, Trustpilot A/S (‘Trustpilot’), om uw feedback te verzamelen. Dit houdt in dat we voor dit Doel uw naam, e-mailadres en referentienummer doorgeven aan Trustpilot. Wilt u meer weten over hoe Trustpilot uw gegevens verwerkt, dan vindt u hier het Privacybeleid van het bedrijf.

Gebruik persoonsgegevens op grond van ons gerechtvaardigd belang (rechtsgrond: art. 6f. van de privacywetgeving)
Wij kunnen ook gebruikmaken van uw gegevens voor de behartiging van ons gerechtvaardigd belang, met inbegrip van het gebruik voor de promotie van onze producten en diensten via direct marketing. Hierbij waken wij er steeds over het evenwicht te bewaren tussen dit gerechtvaardigd belang en het respect voor uw privéleven.

Om u te informeren over (toekomstige) evenementen, producten en diensten van Mylène (behoudens in de gevallen waar uw expliciete toestemming vereist is, zie hoger);
Voor het opmaken van marketingsegmenten en marketingprofielen;
Voor prospectiedoeleinden, wanneer wij gebruikmaken van bestanden afkomstig van externe partners, dataleveranciers, eventueel op basis van een analyse van uw marketingprofiel;
Om klantengegevens te centraliseren en te combineren en deze te verrijken met nuttige gegevens;
Om studies, testen en analyses (waaronder klanten- of marktonderzoek) uit te voeren met het oog op verbetering van ons productaanbod, interne processen en algehele dienstverlening;
Om statistieken en trendanalyses op te maken voor financiële, beheers-, marketing- en rapporteringsdoeleinden; Om fraude en misbruik te voorkomen en te bestrijden

Cookies
Op onze webwinkel wordt gebruik gemaakt van cookies. Ook via derden die door ons zijn ingeschakeld worden cookies geplaatst. Lees hier meer over onze cookies.

Wanneer u onze webwinkel voor het eerst bezoekt, wordt er een mededeling getoond waarin wij u uitleggen waarom wij cookies gebruiken. Uw verdere gebruik van onze webwinkel wordt gezien als toestemming voor dit gebruik van cookies.

Het staat u vrij om cookies uit te schakelen middels uw browser. Houd er wel rekening mee dat het mogelijk is dat onze website dan niet meer optimaal werkt.

Met derden die cookies plaatsen hebben wij afspraken gemaakt over het gebruik van de cookies en applicaties. Toch hebben wij geen volledige controle op wat de aanbieders van deze applicaties zelf met de cookies doen wanneer zij deze uitlezen. Voor meer informatie over deze applicaties en hoe zij met cookies omgaan, kunt u de privacyverklaring van deze partijen raadplegen (let op: deze kunnen regelmatig wijzigen).

Google Analytics
Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze webwinkel gebruiken. Wij hebben een bewerkersovereenkomst met Google gesloten om afspraken te maken over de omgang met onze data. Verder hebben wij Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten, tot slot laten wij de IP-adressen anonimiseren.

Beveiliging
Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken.

Websites van derden
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze webwinkel zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens u gebruik maakt van deze websites.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en wijzigen van uw gegevens
Voor vragen over ons privacy beleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via onderstaande gegevens.

U kunt ons ook een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Ook kunt u een verzoek indienen om een gegevensexport op te vragen voor gegevens die wij met uw toestemming gebruiken, of gemotiveerd aangeven dat u de verwerking van persoonsgegevens door ons wil laten beperken.

Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. U kunt deze terug vinden in de instellingen van uw browser. Indien de gegevens niet kloppen, kunt u ons verzoeken om de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen.

Autoriteit Persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens
Flinndal
Oerkapkade 5
2031 EN Haarlem
[email protected]
0800 - 7080